Facebook
Jadwal Diklat
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2022
Tanggal 21/02/2022 s.d 06/06/2022

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2022
Tanggal 21/02/2022 s.d 06/06/2022

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2021
Tanggal 13/09/2021 s.d 24/12/2021

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022
Tanggal 21/02/2022 s.d 06/06/2022

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2021
Tanggal 13/09/2021 s.d 24/12/2021

Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Tanggal 14/02/2022 s.d 23/05/2022

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXXV Tahun 2021
Tanggal 06/10/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXXIV Tahun 2021
Tanggal 06/10/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Gol.III Angkatan LXXXIII
Tanggal 06/10/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXXI Tahun 2021
Tanggal 04/10/2021 s.d 18/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXX Tahun 2021
Tanggal 06/10/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Gol.III Angkatan LXXVII Tahun 2021
Tanggal 04/10/2021 s.d 18/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Tahun 2021
Tanggal 04/10/2021 s.d 18/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angktan LXXIX Tahun 2021
Tanggal 06/10/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan XVIII Tahun 2021
Tanggal 04/09/2021 s.d 22/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan XVII Tahun 2021
Tanggal 13/09/2021 s.d 18/12/2021

Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan XIX Tahun 2021
Tanggal 13/09/2021 s.d 18/12/2021